Husk at Højen Antennelaug er en forening.

  • Højen Antennelaug er en forening der levere radio, tv, internet og telefoni
    Højen Antennelaug er en forening der levere radio, tv, internet og telefoni
Dato: 01/22/2016
Kategori: Nyheder Nyheder Forsiden

Du har derfor, som medlem, ret til at stille forslag som skal behandles på generalforsamlingen, her kan alt behandles

  • Betalingsgebyr
  • Kanaler
  • Bestyrelsens sammensætning
  • Pakkepriser

Kort sagt alt hvad der har med driften af foreningen at gøre. Vores generalforsamling er der hvor rammerne for dette års drift vedtages. Så hvis du vil have indflydelse har du mulighed for at stille forslag. Er der flertal for forslaget vil ændringen blive gennemført.

Møder du op til generalforsamlingen kan du være med til at bestemme kursen for foreningen.

Husk!

Hvis du er forhindret i at møde op, kan du ved skriftlig fuldmagt lade en andet medlem stemme på dine vegne. Fuldmagten, skalindeholde navn og adresse. Et medlem kandog maksimalt stemme med to fuldmagter.