Udmeldning af foreningen

Udmeldelse af antennelauget skal ske skriftligt med 3 måneders varsel før den 1/1, 1/4, 1/7 eller 1/10 til bestyrelsen.

Ved udmeldelse af antennelauget eller pakkeskift sker der ingen tilbagebetaling af hverken tilslutnings afgift eller kontingent.

Har du solgt dit hus er der ingen grund til at melde dig ud af foreningen da medlemskabet følger huset.

Husk dog at afmelde din betalings service, sådan at du ikke forsat betaler kontigent efter du er fra flyttet.