Udmeldning af foreningen

Udmeldelse af antennelauget skal ske skriftligt med 1 måneders varsel før den 1/1, 1/4, 1/7 eller 1/10 til bestyrelsen.

Ved udmeldelse af antennelauget eller pakkeskift sker der ingen tilbagebetaling af hverken tilslutnings afgift eller kontingent.

Husk dog at afmelde din betalingsservice, sådan at du ikke forsat betaler kontingent efter du er fraflyttet.